80 lägenheter på Kattegattsvägen

Varbergs Bostad har under en längre tid arbetat med att utveckla Sörse till en ännu attraktivare stadsdel för både dagens och kommande generationer. De senaste årens förnyelse och förtätning av Sörse har resulterat i drygt 300 nya hem på Mentorsvägen och på Västra Sörse – vår största nyproduktion i modern tid.

Våra framtidsplaner för Sörse börjar nu ta form och det har blivit dags att ta nästa steg i stadsdelsutvecklingen – nämligen byggnationen av 80 nya lägenheter och lokaler för hela Varbergs Bostads verksamhet på Kattegattsvägen.

Lägenheterna varierar mellan ett och fyra rum och kök. Många av lägenheterna kommer att ha balkong eller uteplats. Innergården är tänkt att erbjuda aktiviteter för alla och skapa en aktiv mötesplats. Med projektet skapas ett kvarter som både smälter in och sticker ut med nya utemiljöer, bostäder och arbetsplatser.

Byggnationen startade hösten 2021 och lägenheterna beräknas vara inflyttningsklara redan våren 2024.